Ngày 09/11/2020

Năm học 2020 - 2021 tập trung xây dựng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trở thành một trong ba trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia

Ngày 29/10/2020, tại Hội trường nhà P, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Hội nghị xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

 

 

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – Giám đốc Đại học Huế cùng đại diện lãnh đạo các Ban chức năng Đại học Huế; Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng Trường; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường; bí thư các chi bộ; trưởng, phó các đơn vị, chủ tịch các công đoàn bộ phận trực thuộc Trường và đại biểu khách mời.

 

Chủ trì Hội nghị, PGS.TS. Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Nhà trường đã có bài báo cáo tổng kết đánh giá toàn cảnh các hoạt động công tác của Nhà trường. Qua đó cho thấy, năm học 2019 - 2020, tập thể, viên chức, người lao động Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Trong đó nổi bật: Thực hiện tái cấu trúc Nhà trường, kiện toàn bộ máy tổ chức; đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội; hoàn thành đánh gia ngoài 3 chương trình đào tạo trình độ đại học; thành lập 02 nhón nghiên cứu mạnh của giảng viên và 13 nhóm nghiên cứu mạnh của người học; tổ chức nhiều hoạt động truyền thông bằng các hình thức phong phú, đổi mới, đa đạng…

 

 

Những kết quả đạt được là động lực để viên chức, lao động Nhà trường tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, là: “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XV; tái cấu trúc toàn diện, đổi mới mô hình quản trị, nâng cao chất lượng các lĩnh vực công tác; tập trung xây dựng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trở thành một trong ba trường đại học sư phạm trọng điểm của cả nước” trên tinh thần “Trách nhiệm cá nhân – Hành động vì sự phát triển” mà thầy Hiệu trưởng đã đề ra tại Hội nghị.

 

Theo PGS.TS. Lê Anh Phương, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đạt kết quả tốt khi mỗi viên chức, lao động Nhà trường phải khẳng định bản thân bằng việc làm; năng động và chủ động; thể hiện trách nhiệm và biết chịu trách nhiệm; thay đổi bản thân vì mình và mọi người; phát triển cùng Đại học Huế thành Đại học quốc gia, đi lên cùng sự hợp tác hỗ trợ các bên liên quan; xây dựng một số mô hình trọng điểm, mũi nhọn; xây dựng đội ngũ chuyên gia; tiên phong trong tất cả các hoạt động; khẳng định vị thế của Nhà trường bắt đầu từ việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng được xã hội thừa nhận, hướng đến nguồn nhân lực cho khu vực và quốc tế…

 

 

Toàn thể đại biểu đã nhất trí cao với những phương hướng của thầy Hiệu trưởng đề ra; đồng thời các đại biểu cũng đóng góp một số ý kiến thiết thực góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường trong năm học 2020 - 2021. Hội nghị đi đến thống nhất 09 nhiệm vụ trọng tâm của năm học:

 

  1. Triển khai thực hiện Đề án Tái cấu trúc Nhà trường; kiện toàn bộ máy tổ chức và phát triển đội ngũ chất lượng cao;
  2.  Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành;
  3. Đào tạo, bồi dưỡng theo chuẩn đáp ứng nhu cầu xã hội trên cơ sở phát huy thế mạnh của Nhà trường; đa hạng hóa hình thức triển khai đào tạo, bồi dưỡng;
  4. Tiếp tục đấy mạnh công tác bảo đảm chất lượng;
  5. Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ;
  6. Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế;
  7. Nâng cao chất lượng công tác học sinh, sinh viên;
  8. Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và cơ sở vật chất;
  9. Đổi mới công tác truyền thông, kết nối.

Nhân dịp Hội nghị, Trường ĐHSP công bố Quyết định Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại đối với Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị: Khoa Toán học, Khoa Sinh học, Khoa Hóa học, Khoa Tin học và Trường THPT Thuận Hóa.

 

 

 

 

 

 

ĐHSP